hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :RA620 series
Mô tả ngắn:
Tải trọng tối đa lên đến 20 kg, hoạt động đến 1739mm, với các ứng dụng công cụ kết thúc khác nhau.
 

 

Articulated Robot RA620

  2D Drawings(.zip) 3D Drawings(.stp)
Size RA620-1621-GA Dimensional drawing_A1 Three_dimensional_view_v1
RA620-1739-GA Dimensional drawing_A1 Three_dimensional_view_v1
RA620-1936-GA Dimensional drawing_A1 Three_dimensional_view_v1
RA620-2134-GA Dimensional drawing_A1 Three_dimensional_view_v1
Controller Dimensional drawing_A1 Three_dimensional_view_v1
 
Software RA620-1621-GA - HRSS_3.1.9.2345_update
RA620-1739-GA HRSS_V3.1.9.2345_RA620_1739_offline 
(On the zip file.)
RA620-1936-GA -
RA620-2134-GA -
Software Development Kit HIWIN Robot Software Development Kit
 

 

 

 
HOTLINE:
0909.273.787