hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :ERJ-30
Mô tả ngắn:

- Được thiết kế và phát triển để ngăn dây bị xoắn trong quá trình chuyển động quay liên tục, do đó loại trừ khả năng nhiễu và mòn dây.

- Phần cuối của cánh tay robot có thể được mở cho chuyển động quay vô hạn

- Tăng tốc đáng kể việc lắp ráp, mài, đánh bóng

 

 
ERJ-30_KT-CT
 
ERJ-30_KT-CT
 
 
HOTLINE:
0909.273.787