hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Ngàm kẹp điện XEG
Mô tả ngắn:

- Ứng dụng điều khiển vòng lặp kín với một động cơ bước kết hợp với một encoder.

- Hệ thống robot vít me bi đơn trục truyền chuyển động kép.

- Tuỳ chỉnh các thông số về lực kẹp, vị trí , vận tốc và gia tốc kẹp.

- Ngàm kẹp có kích thước nhỏ gọn phù hợp cho các nhu cầu về đáp ứng cao, chính xác , cứng vững và hiệu suất hoạt động.

 

 
XEG_KT
 
XEG_KT
 

 

 
HOTLINE:
0909.273.787