hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Vít mebi kiểu dáng FSI - IN STOCK
Mô tả ngắn:

Cấp chính xác C7, dung sai 0.05

Ứng dụng cho máy tự động hóa, máy đóng gói ...

 

 
FSC-FSI_1
 

R16-5K3-FSC1

R20-5B1-FSZR25-5T4-FSI-00R25-10T4-FSIR28-6B2-RSVR28-6T4-FSIR32-5T4-FSIR32-10T4-FSI--00R40-10T4-FSI--004R15-20K2-FSC4R25-25K4-DFSC--004R32-32K4-DFSC4R40-40S4-QFSH_1

 

 

 

 
HOTLINE:
0909.273.787