hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Dòng Super T
Mô tả ngắn:

- Độ ồn thấp ( thấp hơn series với vòng hoàn bi ngoài từ 3-5 dB)

- Rung động thấp và chuyển động mượt mà.

 

 

bs_super_t

Super_T

 

bs_super_t

Super_T

 

 

 
HOTLINE:
0909.273.787