hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Dòng Super S
Mô tả ngắn:

- Độ ồn thấp (thấp hơn series với vòng hoàn bi ngoài từ 5-7 dB)

- Hệ số Dm-N lên tới 22,000

- Đáp ứng gia tốc cao

- Cấp độ chính xác:

   * Cấp độ JIS C0~C7: vít me bi chính xác

   * Cấp độ JIS C6~C10: Vít me con lăn chính xác

 

 
all_type_bs_pg_en-US
 

 

 

 

 
HOTLINE:
0909.273.787