hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Torque Motor-TMRW
Mô tả ngắn:

Làm mát bằng nước

Trục rỗng lớn

Momen xoắn cao : 5020Nm

Phù hợp với yêu cầu momen xoắn lớn của máy công cụ

 

 
TMRW_KT
 
 
 
HOTLINE:
0909.273.787