hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Direct Drive Motor-DMY
Mô tả ngắn:

Bàn xoay bên ngoài

Có thể lựa chọn hệ thống phản hồi tương đối / tuyệt đối

Loại tuyệt đối không yêu cầu homing

Ứng dụng trong môi trường ô nhiễm

 

 
DMY_KT
 
DMY_CT
 
 
HOTLINE:
0909.273.787