hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Ổ bi LMH & LMH-L
Mô tả ngắn:

Ổ bi LMH & LMH(L) có mặt bích bị cắt 2 bên, hình chữ H

Model No. : LMH-6UU   =>  LMH-30UU

                   LMH-6LUU  =>  LMH-30LUU

 

 
 
 
 
HOTLINE:
0909.273.787