hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :con trượt tròn LMA & LMA-L
Mô tả ngắn:

Con trượt tròn LMA & LMA-L là con trượt tròn có bọc ngoài, được sử dụng trong các loại máy có kích thước lớn.

Con trượt LMA & LMA-L được thiết kế với kết cấu chân đỡ gắn cố định với thanh trượt tròn, không cần gối đỡ rời.

 

 
LMALMAL1
 

LMA

LMAL1

 

LMA

LMAL1

 
HOTLINE:
0909.273.787