hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :LAC Series
Mô tả ngắn:

 

Tiếng ồn thấp và có chức năng giống như nâng cột

Lực đẩy : 2.000 N

 

 

 
 
 
 
HOTLINE:
0909.273.787