hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Phụ kiện hệ thống đo định vị
Mô tả ngắn:
Cho phép cài đặt dễ dàng và đảm bảo rằng các yêu cầu chức năng của hệ thống quy mô từ tính.
  • Cáp truyền tín hiệu cho các thiết bị hiển thị thay thế
  • Thiết bị định vị cài đặt thang đo định vị: Cho phép cài đặt dễ dàng và đảm bảo rằng thang đo song song với cảm biến đo trong toàn bộ hành trình
  • Vật cố bên: Áp dụng trong điều kiện làm việc khắc nghiệt
 

 

 
 
 
HOTLINE:
0909.273.787