hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Hệ thống đo định vị 1mm
Mô tả ngắn:
Tương thích với các dụng cụ đo lường khác nhau để đạt được các yêu cầu độ chính xác khác nhau. Thang đo từ tính có thể duy trì hiệu suất trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt do dầu, nước hoặc bụi gây ra để đạt được độ chính xác cần thiết và phản hồi tín hiệu.
 
Độ phân giải: 1mm (Tương tự) 1μm (Kỹ thuật số)
Độ lặp lại: ± 3μm (Tương tự) ± 2μm (Kỹ thuật số)
Tín hiệu tham chiếu: 1Pulse / 1mm
 

 
 
 
 
HOTLINE:
0909.273.787