hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Dòng SE (thanh trượt- Con trượt đầu chặn kim loại)
Mô tả ngắn:

Dòng SE (thanh trượt- Con trượt đầu chặn kim loại)

- Chịu được nhiệt độ dưới 1500C và các định nhiệt lên tới 2000C.

 

 
all_type_gw_se_en-US
 

 

 

 

 
HOTLINE:
0909.273.787