hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Dòng EG (Thanh trượt- con trượt mỏng)
Mô tả ngắn:

Dòng EG (Thanh trượt- con trượt mỏng)

 - Khả năng tự canh thẳng để loại trừ sai lệch do lắp ráp.

 - Phụ hợp cho các máy tự động tốc độ cao.

 

 
all_type_gw_eg_en-US
 

EGH-SA_EGH-CA

EGH-SB_EGH-CA_1

EGW-SA_EGW-CA

EGW-SA_EGW-CA1_3

 

EGW-SB_EGW-CB

 

EGW-SB_EGW-CB

 

 

 

 
HOTLINE:
0909.273.787