hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Dòng E2 (thanh con trượt tự bôi trơn)
Mô tả ngắn:

Dòng E2 (thanh con trượt tự bôi trơn)

- Tiết kiệm chi phí cho dầu bôi trơn và bảo trì

 

 
E2
 
tskt_E2
 

 

 
HOTLINE:
0909.273.787