hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :SMT-C
Mô tả ngắn:

Dùng để kết nối giữa trục động cơ và trục vitme.  

Làm giảm độ lệch tâm giữa trục vitme và trục động cơ, giúp cho thiết bị vận hành ổn định và hiệu quả.

 

 
SMT
 
SMT
 
 
 
 
 
 
 

Sản phẩm cùng loại

HOTLINE:
0909.273.787