hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :RS406 Series
Mô tả ngắn:
SCARA là giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng gắp-đặt và lắp ráp yêu cầu hoạt động nhanh trong không gian mặt phẳng ngang
 

 
RS406KT
 

 

 

 

 
HOTLINE:
0909.273.787