hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :RCV
Mô tả ngắn:
Tốc độ cao, mô men xoắn cao, độ chính xác cao
Có độ bền cao
Hệ thống phanh tích hợp không khí mạnh
Được sử dụng rộng rãi trong trục chính của máy công cụ
 

 
RCV-125
RCV-125
  盤面
直徑
(mm)
中心
高度
(mm)
貫穿
孔徑
(mm)
T 型槽
寬度
(mm)
轉矩
馬達
最高
轉速
(r.p.m)
連續
轉矩
(N-m)
最大
工作轉矩
(N-m)
角度
編碼器
最小
設定單位
(deg.)
定位
精度
(arc-sec)
重覆
精度
(arc-sec)
制動
方式
制動
扭矩
(N-m)
淨重
kg
容許
載重
(kg)
RCV-125 125 100 Ø30x26L 12H8 TMRW15 400 12 59 RENISHAW
RESA100
0.001 ±5 4 空壓 (6 bar) 100 30 20

RCV-170(210)
RCV-170(210)
  盤面
直徑
(mm)
中心
高度
(mm)
貫穿
孔徑
(mm)
T 型槽
寬度
(mm)
轉矩
馬達
最高
轉速
(r.p.m)
連續
轉矩
(N-m)
最大
工作轉矩
(N-m)
角度
編碼器
最小
設定單位
(deg.)
定位
精度
(arc-sec)
重覆
精度
(arc-sec)
制動
方式
制動
扭矩
(N-m)
淨重
kg
容許
載重
(kg)
RCV-170(210) 170 135 Ø40x26L 12H8 TMRW25 300 59 112 NIKON
MAR-MC43A
0.001 ±10 8 空壓 (6 bar) 300 90 30
RENISHAW
RESA100
±5 4

RCV-250(210)
RCV-250(210)
  盤面
直徑
(mm)
中心
高度
(mm)
貫穿
孔徑
(mm)
T 型槽
寬度
(mm)
轉矩
馬達
最高
轉速
(r.p.m)
連續
轉矩
(N-m)
最大
工作轉矩
(N-m)
角度
編碼器
最小
設定單位
(deg.)
定位
精度
(arc-sec)
重覆
精度
(arc-sec)
制動
方式
制動
扭矩
(N-m)
淨重
kg
容許
載重
(kg)
RCV-250(210) 250 160 Ø50x24L 12H8 TMRW47 250 148 280 RESOLVER 0.001 ±10 8 空壓 (6 bar) 300 135 120
RENISHAW
RESA100
±5 4

RCV-320
RCV-320
  盤面
直徑
(mm)
中心
高度
(mm)
貫穿
孔徑
(mm)
T 型槽
寬度
(mm)
轉矩
馬達
最高
轉速
(r.p.m)
連續
轉矩
(N-m)
最大
工作轉矩
(N-m)
角度
編碼器
最小
設定單位
(deg.)
定位
精度
(arc-sec)
重覆
精度
(arc-sec)
制動
方式
制動
扭矩
(N-m)
淨重
kg
容許
載重
(kg)
RCV-320 320 220 Ø50x24L 14H8 TMRW4A 200 205 390 RESOLVER 0.001 ±10 8 空壓 (6 bar) 300 160 150
RENISHAW
RESA100
±5 4
 
RCV-125
RCV-125
  盤面
直徑
(mm)
中心
高度
(mm)
貫穿
孔徑
(mm)
T 型槽
寬度
(mm)
轉矩
馬達
最高
轉速
(r.p.m)
連續
轉矩
(N-m)
最大
工作轉矩
(N-m)
角度
編碼器
最小
設定單位
(deg.)
定位
精度
(arc-sec)
重覆
精度
(arc-sec)
制動
方式
制動
扭矩
(N-m)
淨重
kg
容許
載重
(kg)
RCV-125 125 100 Ø30x26L 12H8 TMRW15 400 12 59 RENISHAW
RESA100
0.001 ±5 4 空壓 (6 bar) 100 30 20

RCV-170(210)
RCV-170(210)
  盤面
直徑
(mm)
中心
高度
(mm)
貫穿
孔徑
(mm)
T 型槽
寬度
(mm)
轉矩
馬達
最高
轉速
(r.p.m)
連續
轉矩
(N-m)
最大
工作轉矩
(N-m)
角度
編碼器
最小
設定單位
(deg.)
定位
精度
(arc-sec)
重覆
精度
(arc-sec)
制動
方式
制動
扭矩
(N-m)
淨重
kg
容許
載重
(kg)
RCV-170(210) 170 135 Ø40x26L 12H8 TMRW25 300 59 112 NIKON
MAR-MC43A
0.001 ±10 8 空壓 (6 bar) 300 90 30
RENISHAW
RESA100
±5 4

RCV-250(210)
RCV-250(210)
  盤面
直徑
(mm)
中心
高度
(mm)
貫穿
孔徑
(mm)
T 型槽
寬度
(mm)
轉矩
馬達
最高
轉速
(r.p.m)
連續
轉矩
(N-m)
最大
工作轉矩
(N-m)
角度
編碼器
最小
設定單位
(deg.)
定位
精度
(arc-sec)
重覆
精度
(arc-sec)
制動
方式
制動
扭矩
(N-m)
淨重
kg
容許
載重
(kg)
RCV-250(210) 250 160 Ø50x24L 12H8 TMRW47 250 148 280 RESOLVER 0.001 ±10 8 空壓 (6 bar) 300 135 120
RENISHAW
RESA100
±5 4

RCV-320
RCV-320
  盤面
直徑
(mm)
中心
高度
(mm)
貫穿
孔徑
(mm)
T 型槽
寬度
(mm)
轉矩
馬達
最高
轉速
(r.p.m)
連續
轉矩
(N-m)
最大
工作轉矩
(N-m)
角度
編碼器
最小
設定單位
(deg.)
定位
精度
(arc-sec)
重覆
精度
(arc-sec)
制動
方式
制動
扭矩
(N-m)
淨重
kg
容許
載重
(kg)
RCV-320 320 220 Ø50x24L 14H8 TMRW4A 200 205 390 RESOLVER 0.001 ±10 8 空壓 (6 bar) 300 160 150
RENISHAW
RESA100
±5 4
 
 
 
 

Sản phẩm cùng loại

HOTLINE:
0909.273.787