hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :D2T Drive
Mô tả ngắn:

Đặc tính:

- Độ ổn định cao, tốc độ cao , mômen xoắn lớn, hiệu suất cao, hệ số sinh nhiệt thấp.

Model Type:

50W, 100W, 200W, 400W, 750W, 1KW, 2kW

Ứng dụng:

- Tự động hoá

- Bán dẫn

- Công nghiệp FPD

 

 

 

D2_KT_1

 
D2_KT_1
 
 
HOTLINE:
0909.273.787