hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :Batterry LAKB
Mô tả ngắn:
 Phân loại pin:
  (1) LAKB-1 (1.3Ah) Có thể gắn trực tiếp vào bộ điều khiển LAK2BN
  (2) LAKB-2 (2.9Ah) Có thể gắn trực tiếp lên bộ điều khiển LAK2BN
  (3) LAKB-3 (4.5Ah) Có thể gắn trực tiếp vào bộ điều khiển LAK2J
 

 
LAKB
 
LAKB
 
 
HOTLINE:
0909.273.787