hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :D1-N
Mô tả ngắn:

Đặc tính:

- Độ ổn định cao, tốc độ cao , mô0men xoắn lớn, hiệu suất cao,hệ số sinh nhiệt thấp.

Model Type:

50W,100W,200W, 400W,750W,1KW

Ứng dụng:

- Tự động hoá

- Bán dẫn

- Công nghiệp FPD

 

   


 
 
 
HOTLINE:
0909.273.787