hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :SCARA Robot RS406
Mô tả ngắn:
SCARA là giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng gắp-đặt và lắp ráp yêu cầu hoạt động nhanh trong không gian mặt phẳng ngang
 

 
Degrees of freedom 4
Payload Rated 2 kg
Maximum 6 kg
Motion Range Maximum reach radius 600 mm
J1 ±130°
J2 ±150°
J3 200mm
J4 ±360°
Cycle time 0.5sec
Repeatability J1+J2 ±0.02mm
J3 ±0.01mm
J4 ±0.01°
Z-Axis Shaft Diameter 20mm
J3(Z-Axis)Push Force 100N
Allowable Initial Moment Rated 0.01kg-m2
Maximum 0.12kg-m2
I/O Channels 8 output point / 7 input point
User Tubing ψ4×2, ψ6×2
Weight
(kg)
17 (Not Included controller)
 
 
 
HOTLINE:
0909.273.787