hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :LAP5
Mô tả ngắn:

   Controls a maximum of 5 actuators
   Ergonomic design
   Standard cable length: coil 600mm; total 1100mm
   LED for battery capacity indication
   Protection level: IP66

 

 
 
 
 

Sản phẩm cùng loại

HOTLINE:
0909.273.787