hình 1Hình 3hình 2
Tên sản phẩm :LAP4G
Mô tả ngắn:
 Controls a maximum of 6 actuators
   Ergonomic design
   Standard cable length: coil 600mm; total 1100mm
   Protection level: IP66
   With lock funtion
 

 
 
 
 

Sản phẩm cùng loại

HOTLINE:
0909.273.787